BIHEXO BHBosanskiNjemačkiEngleski

  • Obuku vršimo u sopstvenom centru za edukaciju
  • Objekat prima 20 polaznika
  • Svi uzorci i kompletan materijal obezbijeđen tokom obuke
  • Video i audio prezentacije
  • Certifikati za sve polaznike
  • Stručno osobljecall our helpline

Informacije

U našem centru za edukaciju svim zainteresiranim nudimo obuku za sve proizvode i sisteme u našem asortimanu.

Centar je opremljen najsavremenijom tehnikom i omogućava polaznicima rad na svim aparatima i sistemima uživo. Centar je opremljen video i audio sistemom.

Tokom edukacije polaznici se upoznaju sa cijevima, fitinzima, ventilima i ostalim materijalima za vodu i gas. Poseban akcenat se stavlja na kvalitetne materijale i obuku za njihovu stručnu ugradnju.

Radi toga polaznike obučavamo za stručno spajanje PE komada pomoću mašine i fitinga za elektrofuziono varenje  kao i montaža ZAK sistema sa  mašinom za nabušivanje pod pritiskom.